Elementy indukcyjne w energoelektronice pracują w warunkach obecności prądów wyższych harmonicznych oraz prądów o częstotliwościach wynikających z kluczowania półprzewodników. Przykładami zastosowań są indukcyjności pasywnych i aktywnych filtrów oraz dławiki silnikowe, pracujące na wyjściu przemienników częstotliwości [1,2]. Trudne warunki pracy dławików wywołują szereg problemów technicznych. Dławiki indukcyjne są często źródłem hałasu, zakłóceń elektromagnetycznych i nadmiernych strat mocy. Artykuł przedstawia własności dławików z rdzeniami wieloszczelinowymi wykonanymi w innowacyjnej technologii ElhandCutCoreTM przeznaczonych do pracy w aplikacjach energoelektronicznych.

Strumień rozproszenia dławika

Złożonym zagadnieniem projektowym jest prawidłowe określenie strat mocy dławika. Powodem trudności jest występowanie strumienia rozproszenia wokół szczelin powietrznych w rdzeniu. Strumień ten wywołuje dodatkowe straty mocy w rdzeniu, elementach konstrukcyjnych rdzenia a nawet w uzwojeniu dławika.W skrajnym przypadku rozproszenie dławika może być tak duże, iż strumień rozproszenia będzie sprzęgał się z ferromagnetycznymi elementami znajdującymi się w pobliżu dławika (np. obudowa) wywołując w nich straty mocy. Straty tak powstające mogą mieć charakter wiroprądowy i histerezowy [3]. Klasycznym rozwiązaniem technologicznym ograniczającym straty w rdzeniu jest zastosowanie materiału magnetycznego o bardzo wąskiej pętli histerezy co zapewnia niskie straty histerezowe oraz pakietowanie rdzenia z izolo-wanych blach o możliwie małej grubości w kierunku przebiegu strumienia. Taka technologia doskonale sprawdza się w rdzeniach transformatorowych. W przypaku rdzeni dławików gdzie mamy do czynienia z nieciągłością rdzenia w miejscach szczelin powietrz-nych samo pakietowanie i dobry materiał magnetyczny już nie wystarcza. W obszarach przyszczelinowych występuje zmiana kierunku przebiegu strumienia, a tym samym bardzo intensywne generowanie strat o podłożu wiroprądowym w materiale rdzenia, uzwojeniu oraz elementach przewodzących znajdujących się w zasięgu strumienia [4, 5].
Liniowść charakterystyki magnetycznej dławika jest ważnym parametrem użytkowym. Osiągnięcie wymaganej liniowości wymusza zastosowanie szerokich szczelin powietrznych w rdzeniu, co prowadzi do zwiększenia strat mocy i wzrostu temperatury, zwłasz-cza w obszarach przyszczelinowych. Występowanie znacznych różnic temperatury pomiędzy poszczególnymi obszarami rdzenia, uzwojenia czy konstrukcji dławika jest bezpośrednim następstwem powstawania w nich dodatkowych stat mocy. W przypadku klasycznych konstrukcji rdzeni dławikowych niełatwo wyznaczyć wartości strat i temperatury metodami analitycznymi. Trudno wyliczalne dodatkowe straty mocy związane z nadmiernym strumieniem rozproszenia wokół szczelin, którego źródłem są prądy o częstotliwościach harmonicznych i modulacji PWM, mogą przewyższać straty podstawowe występujące w rdzeniu i uzwojeniu dławika.
Na rdzeń magnetyczny przemagnesowywany okresowo działają siły magnetyczne i magnetostrykcyjne. Siły wytwarzają zmienne naprężenia w blachach rdze-nia i wywołują drgania elementów konstrukcji, czego konsekwencją jest fala akustyczna wokół dławika [6]. Wielkość sił magnetycznych i magnetostrykcyjnych zależy od maksymalnych, lokalnych wartości indukcji magnetycznej, szczególnie w obszarach gdzie występują zaburzenia kierunku przebiegu strumienia w rdzeniu. Lokalnie w rdzeniu może dochodzić do znacznego wzrostu indukcji. Okresowe nasycanie fragmentów magnetowodu i związane z tym tworzenie się lokalnych ognisk strat i drgań są trudne do opanowania bez dokładnej analizy modelu cieplnego dławika i rdykalnych zmian w technologii produkcji rdzeni.

Rdzeń w technologii ElhandCutCoreTM

W wyniku prac rozwojowych i badań prowadzonych w firmie ELHAND Transformatory Sp. z o.o., powstała innowacyjna technologia produkcji rdzeni wieloszczelinowych ElhandCutCoreTM. Wieloletnia praktyka produkcyjna oraz analizy rozkładu pola magnetycznego w rdzeniu pozwoliły stworzyć technologię produkcji rdzeni dławikowych, znacznie ograniczającą lub całkowicie eliminującą wszystkie wymienione problemy techniczne.

Przebieg stumienia w rdzeniu
Rys.1 Przebieg stumienia w rdzeniu: a) stan-dardowym, b) wieloszczelinowym 
ΦG-strumień główny, ΦR-strumień rozproszenia
 

Rdzeń wykonany w technologii ElhandCutCoreTM pozwala uzyskać stałą wartość indukcyjności w szerokim zakresie zmian prądu dławika (liniowość magnetyczną), ogranicza hałas generowany przez dławik oraz eliminuje zewnętrzne pole magnetyczne. Dzięki czemu zmniejszeniu ulegają straty dodatkowe w rdzeniu, uzwojeniu i elementach konstrukcyjnych. Rozmieszczenie w rdzeniu odpowiedniej sekwencji szczelin powietrznych w połączeniu z precyzyjnym wyznaczeniem ich szerokości pozwala kształtować rozkład pola elektromagnetycznego wewnątrz i na zewnątrz rdzenia (Rys.1). Podział szczeliny powietrznej zmniejsza niekorzystne oddziaływanie strumienia rozproszenia oraz pozwala uzyskać równomierny rozkład indukcji w rdzeniu dławika.
ELHAND Transformatory Sp. z o.o. produkuje wysokiej jakości, niskostratne dławiki z rdzeniami wieloszczelinowymi w technologii ElhandCutCoreTM znajdujące zastosowanie min.w energoelektronice, przemyśle górniczym, transporcie kolejowym, energetyce wiatrowej.

Literatura

 1. Łukiewski M., Dławiki silnikowe, Wiadomości Elektrotechniczne, 3 (2001)
 2. Morozow I., Łukiewski M., Dławiki współpra-cujące z energooszczędnymi przemiennikami częstotliwości., Napędy i Sterowanie, 5-6 (2005)
 3. Dąbrowski M., Analiza obwodów magnetycz-nych. Straty mocy w obwodach. PWN, Po-znań(1981)
 4. Roshen W. A. Fringing Field Formulas and Winding Loss Due to an Air Gap, IEEE Trans. on Magn., vol.43, no.8 (2007)
 5. Bossche A., Cekov Valchev V., Improved cal-culation of winding losses in gapped inductors, Jurnal of Applied Physics 97, 10Q703 (2005)
 6. Łukiewski M., Hałas dławików indukcyjnych, Napędy i Sterowanie, 12 (2008)

Pobierz w formacie pdf

Z początkiem roku 2015 dokonaliśmy uruchomienia
"STANOWISKA DO BADANIA TRANSFORMATORÓW ŚREDNIEGO NAPIĘCIA"
Wyposażenie stanowiska zostało zakupione w renomowanych firmach HAEFELY HIPOTRONICS (CH) i TELAB (PL).
Stanowisko pozwala na dokonywanie :

 1. próby wytrzymałości izolacji napięciem probierczym,
 2. próby wytrzymałości izolacji napięciem indukowanym,
 3. pomiaru rezystancji uzwojeń,
 4. pomiaru rezystancji izolacji,
 5. pomiaru przekładni i sprawdzenie grupy połączeń,
 6. pomiaru strat jałowych i prądu jałowego,
 7. pomiaru impedancji zwarcia i strat obciążeniowych,
 8. pomiaru wyładowań niezupełnych z czułością rejestracji poniżej 1 pC,
 9. próby nagrzewania,
 10. pomiaru poziomu emitowanego szumu akustycznego z tłumieniem poziomu tła 40 dB
  czasem zaniku pogłosu 0,15 sec.

 

ELHAND PQ – Elhand Power Quality Harmonic Simulation Software

ELHAND PQ to bezpłatne oprogramowanie, które pozwoli znaleźć optymalne rozwiązanie w przypadku różnych konfiguracji i parametrów Twojego obwodu bez konieczności kosztownych pomiarów, badań i analiz. Więcej>>

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji można znaleźć w naszej "Polityce Cookies".