Polityka Jakości i Bezpieczeństwa
ELHAND TRANSFORMATORY SP. Z O.O.

Nadrzędnym celem Firmy jest zaspokajanie potrzeb i spełnianie oczekiwań naszych klientów w zakresie oferowanych produktów, a dzięki temu stworzenie rozpoznawalnego dla klienta wizerunku i marki firmy ELHAND.

Najwyższe kierownictwo Firmy zamierza urzeczywistniać Politykę Jakości i Bezpieczeństwa poprzez dążenie do osiągnięcia poniższych celów strategicznych:

 1. Podnoszenie jakości i bezpieczeństwa dostarczanych wyrobów oraz stosowanie rozwiązań prowadzących do zapobiegania awariom produkowanych wyrobów na etapie ich eksploatacji.
 2. Poszerzenie zakresu klientów na rynku krajowym i zagranicznym.
 3. Poznawanie i zaspokajanie potrzeb i oczekiwań klientów na wszystkich etapach kontaktu z klientem.
 4. Osiąganie całkowitej zgodności dostarczanych wyrobów z wymaganiami określonymi przez klienta, mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi i normatywnymi oraz zachowanie terminowości dostawy wyrobów zamówionych przez klienta.
 5. Poszerzanie zakresu oferowanych wyrobów.
 6. Zapewnienie obiektywnie wysokiego poziomu jakości wyrobów.
 7. Zapewnienie personelu zdolnego do realizacji przyjętych zadań.
 8. Optymalizację kosztów funkcjonowania firmy.


Aby ukształtować, a następnie doskonalić skuteczny System Zarządzania Jakością, w oparciu o powyższe cele strategiczne ustalone zostały cele operacyjne, realizowane poprzez:

1.1 Nadzór nad zakupem materiałów, szczególnie w zakresie doboru materiałów o wysokiej jakości mających wpływ na bezawaryjną i bezpieczną dla użytkownika eksploatację wyrobu.

1.2 Nadzór nad doborem dostawców, stosowanie strategii wyboru dostawców.

1.3 Przeprowadzanie kontroli jakości na poszczególnych etapach produkcji, od kontroli wejściowej po kontrolę finalną wyrobu gotowego.

1.4 Wykonywanie kontroli finalnej  100% wyrobów przez wysyłką.

2.1 Prowadzenie aktywnej polityki marketingowo – informacyjnej wykorzystującej najnowsze osiągnięcia w dziedzinie prezentacji firmy i promowania wyrobu powiązane z utrwalaniem znaku firmowego jako gwaranta solidności producenta i jakości wyrobu.

3.1 Zbieranie i analizę informacji o stopniu realizacji oczekiwań Klienta, ustalenie wskaźników dotyczących satysfakcji Klienta i ich monitorowanie.

3.2 Doskonalenie istniejących sposobów komunikacji z Klientem i rozwijanie nowych form.

3.3 Nawiązanie ściślejszych, bezpośrednich kontaktów z Klientami mającymi podstawowe znaczenie dla dalszego dynamicznego rozwoju firmy.

4.1 Przeprowadzanie analizy wymagań dotyczących wyrobów, dokonywanie przeglądu ofert i umów przez uprawnione osoby przed ich wysłaniem.

4.2 Odpowiednie zaplanowanie prac produkcyjnych.

4.3 Zagwarantowanie ciągłości i rytmiczności dostaw materiałów.

4.4 Wprowadzenie procedur określających sposób oceny ryzyka oraz sposób postępowania przy przygotowaniu produkcji produktów o charakterze nowatorskim.

5.1 Prowadzenie przemyślanej polityki rozwoju Firmy opartej na wdrażaniu nowych technologii i rozbudowie istniejącego parku maszynowego.

6.1 Stosowanie nadzorowanego wyposażenia w procesie kontroli i badań.

6.2 Zakup nowoczesnego wyposażenia kontrolno – pomiarowego.

6.3 Zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego wyposażenia do produkcji.

6.4 Zagwarantowanie odpowiedniego środowiska pracy i realizacji procesów.

7.1 Podnoszenie kwalifikacji personelu.

7.2 Uznawanie sugestii pracowników, stosowanie najlepszych praktyk oraz zdobytych doświadczeń.

8.1 Zapewnienie właściwego poziomu rotacji należności i zobowiązań.

8.2 Zapewnienie właściwego poziomu zapasów materiałowych.

8.3 Obniżenie zużycia nośników energii.

 


 

Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP)
ELHAND TRANSFORMATORY SP. Z O.O.

Zgodnie z deklaracją Prezesa zawartą w dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w firmie ELHAND została ustanowiona Polityka Bezpieczeństwa.

Zasadniczym celem wdrożenia tej polityki jest zagwarantowanie wytwarzania bezpiecznych produktów, przy zapewnieniu minimalnego wpływu oraz zapobieganie zagrożeniom dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi na stanowiskach pracy, oraz przestrzeganie standardów technicznych oraz wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Najwyższe kierownictwo oraz wszyscy pracownicy świadomi zagrożeń dla zdrowia na wszystkich etapach prowadzonych działań zobowiązują się do:

 • wykonywania działań na swoich stanowiskach pracy w sposób zgodny z obowiązującymi wymaganiami prawnymi odnoszącymi się do ich zakresu działalności,
 • prowadzenia działań w sposób zmierzający do eliminowania lub minimalizacji zagrożeń mogących wpływać na ich zdrowie lub bezpieczeństwo,
 • budowania i rozwijania pośród pracowników i członków kadry kierowniczej świadomości i wynikających z niej obowiązków w zakresie BHP,

Firma ELHAND będzie realizowała powyższą politykę BHP w oparciu o funkcjonujący System Zarządzania Jakością, zmodyfikowany w celu osiągnięcia zgodności z wymaganiami normy PN-EN ISO 45001.

Dla realizacji tych działań Kierownictwo Firmy zapewni właściwą organizację oraz niezbędne środki.

 


 

Polityka Środowiskowa
ELHAND TRANSFORMATORY SP. Z O.O.

Zgodnie z deklaracją Prezesa zawartą w dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w firmie ELHAND została ustanowiona Polityka Środowiskowa.

Zasadniczym celem wdrożenia tej polityki jest zagwarantowanie wytwarzania bezpiecznych produktów, przy jednoczesnym zapewnieniu minimalnego wpływu na środowisko oraz zapobieganie zagrożeniom dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi zamieszkujących w pobliżu zakładu poprzez organizowanie stanowisk pracy o minimalnym negatywnym oddziaływaniu na środowisko oraz przestrzeganie standardów technicznych oraz wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska.

Najwyższe kierownictwo oraz wszyscy pracownicy świadomi wpływu i oddziaływania na środowisko na wszystkich etapach prowadzonych działań zobowiązują się do:

 • wykonywania działań związanych z działalnością produkcyjną w sposób przemyślany i przyjazny dla środowiska, w zgodzie w obowiązującymi wymaganiami prawnymi odnoszącymi się to tej działalności,
 • minimalizowania kosztów produkcji poprzez racjonalne korzystanie z zasobów środowiska naturalnego, a w szczególności do eliminacji lub minimalizacji ilości odpadów poprodukcyjnych oraz ograniczenia zużycia wody i mediów energetycznych,
 • prowadzenia optymalnej gospodarki odpadowej i wodno- ściekowej zmierzającej do minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów i emitowanych zanieczyszczeń,
 • budowania i rozwijania pośród pracowników i członków kadry kierowniczej świadomości ekologicznej.

Firma ELHAND będzie realizowała powyższą politykę środowiskową w oparciu o funkcjonujący System Zarządzania Jakością zmodyfikowany w celu osiągnięcia zgodności z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001. Dla realizacji tych działań Kierownictwo Firmy zapewni właściwą organizację oraz niezbędne środki.

 

Prezes Adam Matera

 

ELHAND PQ – Elhand Power Quality Harmonic Simulation Software

ELHAND PQ to bezpłatne oprogramowanie, które pozwoli znaleźć optymalne rozwiązanie w przypadku różnych konfiguracji i parametrów Twojego obwodu bez konieczności kosztownych pomiarów, badań i analiz. Więcej>>

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji można znaleźć w naszej "Polityce Cookies".