Symbole i oznaczenia

Symbol i oznaczenie Norma Objaśnienie
V EN 61558-1 Wolt
A EN 61558-1 Amper
VA EN 61558-1 Woltamper
W EN 61558-1 Wat
Hz EN 61558-1 Herc
PRI EN 61558-1 uzwojenie pierwotne
SEC EN 61558-1 uzwojenie wtórne
  EN 61558-1 prąd stały
N EN 61558-1 zacisk zerowy
  EN 61558-1 prąd przemienny jednofazowy
  EN 61558-1 prąd przemienny trójfazowy
  EN 61558-1 prąd przemienny trójfazowy z przewodem zerowym
  EN 61558-1 konstrukcja klasy II
  EN 61558-1 konstrukcja klasy III
  EN 61558-1 wkładka topikowa
  EN 61558-1 wkładka topikowa zwłoczna
  EN 61558-1 zacisk osłony lub rdzenia
  EN 61558-1 zacisk ochronny (ziemia)
  EN 61558-2-2 transformator sterowniczy bezpieczny w przypadku uszkodzenia
  EN 61558-2-2 transformator sterowniczy nieodporny na zwarcie
  EN 61558-2-2 transformator sterowniczy odporny na zwarcie (warunkowo lub
bezwarunkowo)
  EN 61558-2-1 transformator oddzielający bezpieczny w przypadku uszkodzenia
  EN 61558-2-1 transformator oddzielający nieodporny na zwarcie
  EN 61558-2-1 transformator oddzielający odporny na zwarcie (warunkowo lub bezwarunkowo)
  EN 61558-2-4 transformator separacyjny bezpieczny w przypadku uszkodzenia
  EN 61558-2-4 transformator separacyjny nieodporny na zwarcie
  EN 61558-2-4 transformator separacyjny odporny na zwarcie (warunkowo lub bezwarunkowo)
  EN 61558-2-6 transformator bezpieczeństwa
  EN 61558-2-6 transformator bezpieczeństwa bezpieczny w przypadku uszkodzenia
  EN 61558-2-6 transformator bezpieczeństwa nieodporny na zwarcie
  EN 61558-2-6 transformator bezpieczeństwa odporny na zwarcie (warunkowo lub bezwarunkowo)
  EN 61558-2-19 transformator separacyjny tłumiący zakłócenia nieodporny na zwarcie
  EN 61558-2-19 transformator bezpieczeństwa tłumiący zakłócenia odporny na zwarcie
  EN 61558-2-13 autotransformator bezpieczny w przypadku uszkodzenia
  EN 61558-2-13 autotransformator nieodporny na zwarcie
  EN 61558-2-13 autotransformator odporny na zwarcie (warunkowo lub bezwarunkowo)
  EN 61558-2-20 dławik bez zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowego
  EN 61558-2-20 dławik z zabezpieczeniem przeciwprzeciążeniowym
  EN 61558-2-15 transformator separacyjny nieodporny na zwarcie do zasilania pomieszczeń medycznych

 

drukuj