ET3KOL**

Opis

Trójfazowe transformatory zasilające urządzenia samoczynnych blokad liniowych, instalowane są na obu krańcach linii zasilającej urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Gwarantuje to rezerwę zasilania blokad w wypadku wystąpienia awarii jednego z tych transformatorów. Dzięki swojej budowie, zapewniają większe bezpieczeństwo ruchu kolejowego niż inne dawniej stosowane urządzenia liniowe. Samoczynne blokady liniowe stosowane są w PKP na liniach o dużym natężeniu ruchu. Dzięki specjalnej budowie i impregnacji próżniowej transformatory przystosowane są do pracy w każdej strefie klimatycznej. Ograniczniki przepięć w połączeniu ze wzmocnioną izolacją powodują że transformatory te odporne są na przepięcia łączeniowe i atmosferyczne, co zostało potwierdzone znikomym występowaniem uszkodzeń elektroniki przytorowej stosowanej w elementach oddziaływania tor-pojazd w bezzłączowych obwodach torowych SOT. Dzięki tym transformatorom uzyskuje się zwiększenie przepustowości szlaku na którym zastosowano ten typ urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Dane techniczne

Wykonanie

Trójfazowe transformatory kolejowe ET3KOL wykonane zgodnie z wymaganiami normy EN/IEC 61558-2-4

Klasa izolacji

F(155oC) - standardowo

Klasa klimatyczna/środowiskowa

C2/E1 - wykonanie morskie

Temperatura otoczenia 45oC
Stopień ochrony IP 00
Klasa ochronności I
Częstotliwość 50/60 Hz
Napięcia pierwotne do 1000 V
Napięcia wtórne do 1000 V
Mocowanie przy pomocy kątowników mocujących

 

drukuj