ET3SG** dla górnictwa

Opis

Transformatory do zasilania urządzeń elektrycznych w górnictwie. W wykonaniu standardowym transformatory przystosowane są do mocowania przy pomocy kątowników mocujących. Zaciski prądowe mogą być umieszczone tylko po jednej lub po obu stronach transformatora. Na życzenie transformatory mogą być zamontowane w obudowach o stopniu ochrony IP 23, IP 44 bądź IP 54.

Dane techniczne

Wykonanie Trójfazowe transformatory dla górnictwa ET3oG, ET3SG wykonane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm transformatorowych: EN/IEC 61558 lub EN/IEC 60726 oraz: PN-G-50003 lub BN-82/0466-03
Klasa izolacji

B(130oC) - standardowo do mocy 5 kVA; F(155oC) - standardowo powyżej 5 kVA

Klasa klimatyczna/środowiskowa

C2/E1 - wykonanie górnicze

Temperatura otoczenia 45oC
Stopień ochrony IP 00
Klasa ochronności I
Częstotliwość 50/60 Hz
Układ połączeń Yy0 - standardowo
Napięcia pierwotne do 3300 V
Napięcia wtórne do 1000 V
Zaciski prądowe zaciski prądowe, końcówki kablowe lub szyny Cu
Mocowanie przy pomocy kątowników mocujących

Uwagi:

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian wynikających z ciągłego rozwoju oferowanych wyrobów.

drukuj