ET1SG** dla górnictwa

Opis

Transformatory do zasilania urządzeń elektrycznych w górnictwie. W wykonaniu standardowym transformatory przystosowane są do mocowania przy pomocy podstawy przyspawanej lub przykręcanych kątowników. Ilość odczepów po stronie pierwotnej i po stronie wtórnej według uzgodnień z odbiorcą. Zaciski prądowe mogą być umieszczone po jednej(standardowo) lub po obu stronach transformatora(na życzenie). Na życzenie transformatory mogą być montowane w obudowach o stopniu ochrony IP 23, IP 44 lub IP 54 z możliwością wyprowadzenia kabli zasilających poprzez dławnice.

Dane techniczne

Wykonanie Jednofazowe transformatory dla górnictwa ET1oG, ET1SG wykonane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm transformatorowych: EN/IEC 61558 lub EN/IEC 60726 oraz: PN-G-50003 lub BN-82/0466-03
Klasa izolacji

B(130oC) - standardowo do 1,6 kVA; F(155oC) - standardowo powyżej 1,6 kVA

Klasa klimatyczna/środowiskowa

C2/E1 - wykonanie górnicze

Temperatura otoczenia 45oC
Stopień ochrony IP 00
Klasa ochronności I
Częstotliwość 50/60 Hz
Napięcia pierwotne do 1000 V
Napięcia wtórne do 1000 V
Zaciski prądowe zaciski prądowe, końcówki kablowe lub szyny Cu
Mocowanie na 4 śruby przez płytkę lub kątowniki

 

drukuj