Filtry sinusoidalne

W obecnie stosowanych falownikach częstotliwość przełączeń tranzystorów dochodzi do 15 kHz. W falownikach stosuje się nowoczesne tranzystory IGBT o bardzo krótkich czasach załączania i wyłączania. Powoduje to występowanie dużych stromości napięć du/dt na wyjściu falownika. Może to wywoływać pojawienie się efektów falowych w kablach zasilających silnik powodując niebezpieczny wzrost napięcia na zaciskach silnika, występowanie przepięć i związane z tym starzenie izolacji. Zastosowanie na wyjściu falownika odpowiedniego filtru umożliwia uzyskanie prądów i napięć sinusoidalnych przy równoczesnym znaczącym ograniczeniu prądów płynących do obudowy silnika i przewodu ochronnego PE. Przy doborze parametrów filtru należy zwrócić uwagę na to, aby przesunięcie fazowe prądów i napięć przed i za filtrem było jak najmniejsze. Niespełnienie tego warunku uniemożliwia poprawną pracę falowników w układach napędowych m.in. ze sterowaniem polowo zorientowanym  i sterowaniem z bezpośrednią regulacją momentu elektromagnetycznego silnika.

drukuj