Dławiki trójfazowe sieciowe 4%

Opis

Trójfazowe dławiki sieciowe ED3N najczęściej współpracują z przekształtnikowymi układami napędowymi. Dławiki te ograniczają szybkość narastania prądu rozruchowego w układzie oraz wzajemne oddziaływania komutacyjne przekształtników zasilanych z tego samego transformatora. Proces komutacji w układach z dławikami silnikowymi przebiega łagodnie, a przepięcia komutacyjne są tłumione. Dławiki sieciowe ED3N zabezpieczają ponadto sieć zasilającą przed niekorzystnym wpływem przekształtników ograniczając propagację wyższych harmonicznych w sieci. W tabelach zestawiono dławiki o napięciu znamionowym 400V. Podczas przepływu prądu znamionowego na dławiku wystąpi 4%-owy spadek napięcia. Wartość indukcyjności fazowej dławika wyrażoną w [mH] można wyznaczyć w zależności:

[mH]                                          

gdzie:
ΔU% - procentowy spadek napięcia na indukcyjności dławika
Un - znamionowe napięcie międzyfazowe [V]
In - prąd znamionowy [A]
fn - częstotliwość znamionowa [Hz]

Po wcześniejszych uzgodnieniach możliwe jest wykonanie dławików o parametrach innych niż podane w tabeli z odczepami zakończonymi zaciskami śrubowymi, końcówkami kablowymi lub szynami prądowymi w zależności od wielkości prądu znamionowego.

Dane techniczne

Wykonanie Dławiki wykonane zgodnie z wymaganiami norm:
EN/IEC 61558-2-20, EN/IEC 60076-6
Klasa izolacji

F(155oC) - standardowo

Klasa klimatyczna/środowiskowa

C1/E0 - wykonanie lądowe; C2/E1 - wykonanie morskie i górnicze

Temperatura otoczenia 40oC - wykonanie lądowe; 45oC - wykonanie morskie i górnicze
Stopień ochrony IP 00
Rząd harmonicznej 1 3 5 7 11 13
Zawartość harmonicznej (%) - I1h 100 0 20 14 0 0
Przesunięcie fazowe 0 0 0 0 0 0
Częstotliwość 50 Hz
Napięcie pracy Un=400 V
Przeciążalność 110%In
Spadek napięcia 4%Un
Zaciski prądowe zaciski śrubowe lub końcówki kablowe
Mocowanie przy pomocy kątowników

 

drukuj